• Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Điều tra dân số và nhà ở năm 2020

 Sáng 16/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại Hội nghị trực tuyến, Ban chỉ đạo đã công bố kết quả về tình hình dân cư, nhà ở… của Việt Nam tính đến ngày 10/9/2020.

Tổng dân số Việt Nam vào thời điểm ngày 10/9/2020 là 97,58 triệu người, trong số đó dân số nam là 48,59 triệu người (chiếm 49.8%) và dân số nữ là 48,99 triệu người (chiếm 50,2%). 

Tỷ số giới tính là 99,2% nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị là 96,4%/nam/100 nữ, khu vực nông thôn là 100,4 nam/100 nữ. Tỷ số giới tính tăng liên tục trong những năm qua nhưng không thấp hơn 100 trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và khu vực. Năm 2020, mật độ dân số của Việt Nam là 211 người/km2, tăng 2 người/km2 so với năm 2019 . Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2,399 người/km2 và 4,365 người/km2.

Phân bố dân cư giữa các vùng kinh tế - xã hội có sự khác biệt đáng kể, vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm gần 23,4%. Tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với 20,2 triệu người, chiếm 21%. Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với tổng dân số là 5,8 triệu người, chiếm 6,1% dân số cả nước.

Toàn quốc có 83,2 triệu người dân tộc Kinh, chiếm 85,3% và 14,38 triệu người dân tộc khác, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước. Địa bàn sinh sống chủ yêu của nhóm dân tộc khác là vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên.

Trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn là 77,3%. Trong đó, dân số đang có vợ chồng chiếm 68,7%; dân số có tình trạng “ly hôn” hoặc “ly thân” chiếm 2%; Dân số góa vợ/chồng chiếm 5,9%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa từng kết hôn ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn là 6,7 điểm phần trăm, tương ứng 26,6% và 19,9%. Nữ giới có xuu hướng kết hôn sớm và phổ biến hơn nam: Tỷ lệ dân số nam từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn thấp hơn so với nữ, tương ứng là 73,1% và 81,3%

Tin liên quan